Klauzula niedozwolona 4080 XVII AmC 1002/12

Numer klauzuli:
4080
Data wyroku:
2012-07-20
Data wpisu:
2012-12-03
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności

Kolejne klauzule

2012-12-03

4079 XVII AmC 1001/12

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę ot...

2012-12-07

4081 XVII AmC 1349/11

Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki...