Ustawy

    Ustawa o prawach konsumenta Wejście w życie: 2014-12-25

    Ustawa reguluje prawa konsumenta w relacji z przedsiębiorcą w zakresie zawieranych umów zarówno w lokalu przedsiębiorcy, przez internet, telefon oraz poza lokalem przedsiębiorcy.

    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wejście w życie: 2003-03-10

    Ustawa reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną. Ostatnie zmiany w zakresie  ustawy weszły w życie 2 grudnia 2013 r.