Klauzula niedozwolona 4112 XVII AmC 5415/11

Numer klauzuli:
4112
Data wyroku:
2012-06-18
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy [...]

Kolejne klauzule

2012-12-11

4111 XVII AmC 3754/11

Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuac...

2012-12-11

4113 XVIIAmC 4877/11

W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione prz...