Klauzula niedozwolona 4154 XVII AmC 1568/11

Numer klauzuli:
4154
Data wyroku:
2012-04-24
Data wpisu:
2012-12-31
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Korespondencję, która jest przesyłana listem zwykłym na adres wskazany przez Posiadacza IKS, uważa się za doręczoną po upływie 30 dnia od dnia wysyłki

Kolejne klauzule

2012-12-31

4153 XVII AmC 1266/12

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Koordynatora...

2012-12-31

4155 XVII AmC 5416/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy [...]...