Klauzula niedozwolona 4254 XVII AmC 3997/12

Numer klauzuli:
4254
Data wyroku:
2012-10-26
Data wpisu:
2013-02-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-02-18

4253 XVII AmC 3995/12

Reklamacji nie podlegają (…) produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne...

2013-02-18

4255 XVII AmC 3996/12

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym firmy [...] oznacza zaakceptowanie postanowień teg...