Klauzula niedozwolona 4263 XVII AmC 2781/11

Numer klauzuli:
4263
Data wyroku:
2011-11-10
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 2.001,00 zł do 5.000,99 zł: 50 zł

Kolejne klauzule

2013-02-22

4262 XVII AmC 326/12

Strony ustalają, że zmiana ceny określonej w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w wypadku z...

2013-02-22

4264 XVIIAmC 2782/11

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwotawymagalna o...