Klauzula niedozwolona 4318 XVII AmC 6070/12

Numer klauzuli:
4318
Data wyroku:
2012-12-06
Data wpisu:
2013-02-27
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Opłata abonamentowa jest naliczana i podlega zapłacie także w przypadku zastosowania ograniczeń opisanych w ust.4 przez czas trwania ograniczenia, niezależnie od zakresu tego ograniczenia

Kolejne klauzule

2013-02-27

4317 XVII AmC 6068/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności prawnej za następstwa oraz szkody powstałe na skutek ogranicze...

2013-02-27

4319 XVII AmC 534/12

Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna...