Klauzula niedozwolona 4343 XVII AmC4004/12

Numer klauzuli:
4343
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy wedługsiedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-03-15

4342 XVII AmC 263/12

Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciw...

2013-03-15

4344 XVII AmC 4003/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji ...