Klauzula niedozwolona 4346 XVII AmC 4004/12

Numer klauzuli:
4346
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-03-15

4345 XVII AmC 4005/12

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zamian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany...

2013-03-15

4347 XVII AmC 2296/12

W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiąz...