Klauzula niedozwolona 4350 XVII AmC 4043/12

Numer klauzuli:
4350
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym

Kolejne klauzule

2013-03-15

4349 XVII AmC 2702/12

Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacj...

2013-03-15

4351 XVII AmC199/12

W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora...