Klauzula niedozwolona 4380 XVII AmC 749/12

Numer klauzuli:
4380
Data wyroku:
2013-01-21
Data wpisu:
2013-03-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku opóźnienia płatności przez Abonenta, Operator ma prawo (…) obciążyć Abonenta opłatą administracyjną z tytułu dochodzenia zaległych opłat, określoną w Cenniku Usług. Opłata administracyjna - opłata windykacyjna za przekazanie ściągania należności do zewnętrznych firm windykacyjnych -123,00

Kolejne klauzule

2013-03-22

4379 XVII AmC 2349/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania Poczty Polskiej (…) w tym za opóź...

2013-03-22

4381 XVII AmC 750/12

Ograniczenie lub zawieszenie Usług, o którym mowa w pkt 3 nie zwalnia Abonenta z terminowego uiszc...