Klauzula niedozwolona 4384 XVII AmC 510/12

Numer klauzuli:
4384
Data wyroku:
2012-07-26
Data wpisu:
2013-03-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Sądem właściwym dla powyższych spraw jest sąd w Gliwicach

Kolejne klauzule

2013-03-22

4383 XVII AmC 752/12

Wszelkie pisemne oświadczenia lub wezwania wysłane na adres drugiej strony listem poleconym a nie ...

2013-03-22

4385 XVII AmC 5369/12

Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginięcia paczek nadanych POCZTĄ POLSKĄ...