Klauzula niedozwolona 4434 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4434
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W razie nie otrzymania faktury w terminie, w którym była ona zwykle Abonentowi przekazywana, Abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora i dokonania płatności na konto bankowe podane w poprzedzającej fakturze o tej samej kwocie która widniała na poprzedniej fakturze dostarczonej Abonentowi (§ 6 pkt 9regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4433 XVII AmC 1251/12

Po rozwiązaniu umowy urządzenia stanowiące własność operatora podlegają odłączeniu od sieci...

2013-04-05

4435 XVII AmC 1251/12

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z...