fb

Klauzula niedozwolona 4452 XVII AmC 2553/12

Numer klauzuli:
4452
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora

Kolejne klauzule

2013-04-10

4451 XVII AmC 1856/12

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy ...

2013-04-10

4453 XVII AmC 2554/12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z innej ważnej przyczyny...