Klauzula niedozwolona 4573 XVII AmC 4705/12

Numer klauzuli:
4573
Data wyroku:
2013-02-05
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży (…) wycofanie się z tych uzgodnień przez Sprzedającego powoduje obowiązek zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w zryczałtowanej wysokości 2,5% wartości nieruchomości wskazanej w umowie

Kolejne klauzule

2013-04-30

4572 XVII AmC 4704/12

W przypadku rozwiązania umowy Zlecający zobowiązany jest nadal zapłacić wynagrodzenie Agencji, ...

2013-04-30

4574 XVII AmC 3824/12

W przypadku nieterminowego regulowania płatności [...] zastrzega sobie prawo do naliczania odset...