Klauzula niedozwolona 4580 XVII AmC 5744/11

Numer klauzuli:
4580
Data wyroku:
2013-01-18
Data wpisu:
2013-04-30
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym

Kolejne klauzule

2013-04-30

4579 XVII AmC 1179/12

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród w Konkursie, w sytuacji g...

2013-04-30

4581 XVII AmC 5793/11

Dostawca usług nie odpowiada za brak dostępu do sieci Internet lub jego nienależytą jakość pow...