Klauzula niedozwolona 4592 XVII AmC 2982/12

Numer klauzuli:
4592
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-05-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego

Kolejne klauzule

2013-05-07

4591 XVII AmC 3975/12

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym...

2013-05-07

4593 XVII AmC 2983/12

3. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki...