Klauzula niedozwolona 4615 XVII AmC 2107/10

Numer klauzuli:
4615
Data wyroku:
2011-11-24
Data wpisu:
2013-05-10
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Jeżeli stronami umowy o kredyt jest co najmniej dwóch kredytobiorców: (…) d. złożenie oświadczenia lub udostępnienie dokumentu jednemu z nich jest skuteczne także wobec pozostałych

Kolejne klauzule

2013-05-07

4614 XVII AmC 1833/12

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz. U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów- Klient, kt...

2013-05-10

4616 XVII AmC 2107/10

Bank może przenieść wszystkie, albo niektóre swoje prawa wynikające z Umowy w szczególności n...