Klauzula niedozwolona 4680 XVII AmC 1357/11

Numer klauzuli:
4680
Data wyroku:
2012-02-02
Data wpisu:
2013-05-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia ponoszone przez uczestników w związku z Akcją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora

Kolejne klauzule

2013-05-22

4679 XVII AmC 3815/12

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni robo...

2013-05-22

4681 XVII AmC 2718/12

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości 2% ceny sprzeda...