Klauzula niedozwolona 4723 XVII AmC 1860/12

Numer klauzuli:
4723
Data wyroku:
2012-09-28
Data wpisu:
2013-05-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie [...] złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w Bydgoszczy, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-05-23

4722 XVII AmC 1940/12

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie interneto...

2013-05-23

4724 XVII AmC 9114/12

Studio [...] zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostęp...