Klauzula niedozwolona 4725 XVIIAmC 9114/12

Numer klauzuli:
4725
Data wyroku:
2013-04-10
Data wpisu:
2013-05-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie [...] . Reklamacje nie spełniające podane procedury nie będą uwzględniane

Kolejne klauzule

2013-05-23

4724 XVII AmC 9114/12

Studio [...] zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostęp...

2013-05-23

4726 XVII AmC 9114/12

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ci...