Klauzula niedozwolona 4785 XVII AmC 2124/10

Numer klauzuli:
4785
Data wyroku:
2012-03-26
Data wpisu:
2013-06-06
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego

Kolejne klauzule

2013-06-06

4784 XVII AmC 2122/10

Keratronik zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku zaistnienia okoliczności niezależny...

2013-06-06

4786 XVII AmC 2131/10

Bank ma prawo do odmowy uruchomienia Kanału Bankowości Elektronicznej bez podania przyczyny...