Klauzula niedozwolona 4845 XVII AmC 5760/11

Numer klauzuli:
4845
Data wyroku:
2012-05-22
Data wpisu:
2013-06-12
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W czasie trwania imprezy Klient zobowiązany jest stosować się do wskazówek pilota grupy lub rezydenta. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Klient utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych jej Klientów lub organizatora. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient

Kolejne klauzule

2013-06-12

4844 XVII AmC 3329/12

Zmiany dotyczące technologii i częstotliwości wywozu będą dokonywane w formie aneksu do umowy, ...

2013-06-12

4846 XVII AmC 624/12

Operator ma prawo do odrzucenia wniosku o podpisanie umowy z Klientem bez podania przyczyny lub wył...