Klauzula niedozwolona 4913 XVII AmC 3507/12

Numer klauzuli:
4913
Data wyroku:
2013-02-20
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku rozwiązania umowy na czas określony przed jej upływem abonent zobowiązany jest do uiszczenia kary w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych)

Kolejne klauzule

2013-06-17

4912 XVII AmC 3473/12

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. (Dz.U.22.271) o ochronie praw konsumenta - Klientowi w cią...

2013-06-17

4914 XVII AmC 3508/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od operatora przerwy i następstwa przerw w ś...