Klauzula niedozwolona 4983 XVII AmC 4842/12

Numer klauzuli:
4983
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-19
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez [...] z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej

Kolejne klauzule

2013-06-19

4982 XVII AmC 4252/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności, za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe wskutek nie ...

2013-06-20

4984 XVII AmC 1842/12

Sklep [...] zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, w...