Klauzula niedozwolona 5026 XVII AmC 3/11

Numer klauzuli:
5026
Data wyroku:
2012-03-27
Data wpisu:
2013-07-05
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Ewentualne spory związane z wykładnią i wykonywaniem niniejszej umowy, jak również skutkami jej niewykonania lub nienależytego wykonania będą rozstrzygane przez rzeczowowłaściwy Sąd powszechny w Poznaniu

Kolejne klauzule

2013-07-05

5025 XVII AmC 3/11

Podstawą wydania Studentowi dokumentów, które zostały przez niego złożone w związku z podjęc...

2013-07-10

5027 XVII AmC 5083/12

Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w p...