Klauzula niedozwolona 5044 XVII AmC 5382/12

Numer klauzuli:
5044
Data wyroku:
2013-04-11
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania.

Kolejne klauzule

2013-07-18

5043 XVII AmC 5382/12

[...] nie odpowiada za bagaż Uczestnika okradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania impr...

2013-07-18

5045 XVII AmC 5383/12

[...] zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej w każdym czasie, jeżeli jej przeprowad...