Klauzula niedozwolona 5067 XVII AmC 4149/12

Numer klauzuli:
5067
Data wyroku:
2013-04-17
Data wpisu:
2013-08-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte

Kolejne klauzule

2013-08-01

5066 XVII AmC 4148/12

[...] zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia...

2013-08-01

5068 XVII AmC 4150/12

[...]nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne f...