Klauzula niedozwolona 5070 XVII AmC 8557/12

Numer klauzuli:
5070
Data wyroku:
2013-04-18
Data wpisu:
2013-08-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-08-01

5071 XVII AmC 1582/12

Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rostrzygać ...