Klauzula niedozwolona 5099 XVII AmC 5409/12

Numer klauzuli:
5099
Data wyroku:
2013-03-28
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki

Kolejne klauzule

2013-08-02

5098 XVII AmC 5409/12

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską or...

2013-08-02

5100 XVII AmC 4891/11

[...] zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: a. podania danych budzących ...