Klauzula niedozwolona 5109 VI ACa 1246/12

Numer klauzuli:
5109
Data wyroku:
2013-02-20
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres siedziby [...] i powinna zawierać (…) kopię protokołu stwierdzającego szkodę z czytelnym podpisem kuriera

Kolejne klauzule

2013-08-02

5108 XVII AmC 2975/12

Sklep internetowy [...] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się pr...

2013-08-02

5110 XVII AmC 4964/11

Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzen...