fb

Klauzula niedozwolona 5113 XVII AmC 4964/11

Numer klauzuli:
5113
Data wyroku:
2012-05-30
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy [...]

Kolejne klauzule

2013-08-02

5112 XVII AmC 4964/11

Firma [...]nie ponosi odpowiedzialności za pracę firm kurierskich i terminowość doręczeń zamó...

2013-08-05

5114 XVII AmC 5421/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...