Klauzula niedozwolona 5162 XVII AmC 11391/12

Numer klauzuli:
5162
Data wyroku:
2013-04-29
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego

Kolejne klauzule

2013-08-12

5161 XVII AmC 5742/11

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowie...

2013-08-12

5163 XVII AmC 2974/12

Koszty dostawy i odesłania towaru w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi...