Klauzula niedozwolona 5166 XVII AmC 6066/12

Numer klauzuli:
5166
Data wyroku:
2013-05-13
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu i regulamin rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-08-12

5165 XVII AmC 4786/12

Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze...

2013-08-12

5167 XVII AmC 6067/12

Reklamacje do wykonanej usługi należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia...