Klauzula niedozwolona 5251 XVII AmC 8635/12

Numer klauzuli:
5251
Data wyroku:
2013-05-22
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między firmą [...] a kupującym jest Sąd rejonowy w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz

Kolejne klauzule

2013-09-16

5250 XVII AmC 761/13

Z zastrzeżeniem pkt 5 i 7 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zar...

2013-09-17

5252 XVII AmC 4220/12

[...] oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie...