Klauzula niedozwolona 5255 XVII AmC 4220/12

Numer klauzuli:
5255
Data wyroku:
2013-05-14
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją usług w serwisie [...], strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie szukając rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a w przypadku braku zgody, w terminie 30 dni od daty podjęcia negocjacji Strony oddadzą spór do rozstrzygnięcia do właściwego rzeczowo Sądu dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-09-17

5254 XVII AmC 4220/12

[...] oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki (…) w ...

2013-09-17

5256 XVII AmC 4220/12

Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Z...