Klauzula niedozwolona 5303 XVII AmC 10972/12

Numer klauzuli:
5303
Data wyroku:
2013-06-20
Data wpisu:
2013-10-04
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia tegoż prawa Pośrednikowi do wglądu. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości 500 zł

Kolejne klauzule

2013-10-04

5302 XVII AmC 4878/11

W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką ekonomiczną Poczty Polskiej na a...

2013-10-04

5304 XVII AmC 11386/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla ...