fb

Klauzula niedozwolona 5320 XVII AmC 9754/12

Numer klauzuli:
5320
Data wyroku:
2013-07-29
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają na kwotę wynagrodzenia za usługę wynikającą z par. 5

Kolejne klauzule

2013-10-15

5319 XVII AmC 9752/12

W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośredni...

2013-10-15

5321 XVII AmC 8263/12

Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez popr...