Klauzula niedozwolona 5363 XVII AmC 12973/12

Numer klauzuli:
5363
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2013-10-18
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3%, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa

Kolejne klauzule

2013-10-17

5362 XVII AmC 1765/11

Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego w całości, przekazanego do firmy windyk...

2013-10-18

5364 XVII AmC 9141/12

W przypadku zalegania z płatnością co najmniej trzech rat Sprzedający zastrzega sobie prawo do m...