Klauzula niedozwolona 5387 XVII AmC 3461/12

Numer klauzuli:
5387
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Nadawca, odbiorca, lub zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody firmy [...] przenieść należnych mu wierzytelności wobec firmy [...]na osobę trzecią

Kolejne klauzule

2013-10-25

5386 XVII AmC 680/13

Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zaw...

2013-10-25

5388 XVII AmC 3461/12

Nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przyszłych...