Klauzula niedozwolona 5397 XVII AmC 8797/12

Numer klauzuli:
5397
Data wyroku:
2013-08-22
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku gdy Zamawiający naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1 i nie ujawni Agencji ceny sprzedaży Nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w kwocie stanowiącej 2% szacowanej ceny rynkowej Nieruchomości

Kolejne klauzule

2013-10-25

5396 XVII AmC 8798/12

Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne jeżeli dotyczy klientów przekazanych Zamawiającemu przez po...

2013-10-25

5398 XVII AmC 8336/12

Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do (...) oraz przetwar...