fb

Klauzula niedozwolona 5404 XVII AmC 12972/12

Numer klauzuli:
5404
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę

Kolejne klauzule

2013-10-28

5403 XV ACa 1433/12

Właściciel serwisu ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkown...

2013-11-06

5405 XVII AmC 12976/12

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę umowy przez Sprzedawc...