Klauzula niedozwolona 5473 XVII AmC 2934/10

Numer klauzuli:
5473
Data wyroku:
2012-03-15
Data wpisu:
2013-12-13
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi do dnia … pod warunkiem spełnienia co najmniej 120 dni przed planowanym terminem realizacji, poniższych warunków: 2.1. otrzymaniu przez [...] kompleksowej dokumentacji projektowo-prawnej wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi zgodnie z Prawem budowlanym inwestycji energetycznej związanej z przyłączeniem obiektu Przyłączanego Podmiotu

Kolejne klauzule

2013-12-13

5472 XVII AmC 8378/12

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane informacje były aktualne, nie gwarantujemy, ...

2013-12-13

5474 XVII AmC 2934/10

W przypadku odstąpienia od Umowy przez [...] z przyczyn niezależnych od Przyłączanego Podmiotu (...