Klauzula niedozwolona 5475 VI ACa 251/13

Numer klauzuli:
5475
Data wyroku:
2013-11-07
Data wpisu:
2013-12-13
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków [...], wynikających z niniejszej umowy, Przyłączany Podmiot jest uprawniony do potrącenia z opłaty za przyłączenie kary umownej w wysokości 0,1 % przedmiotowej opłaty za każdy dzień zwłoki

Kolejne klauzule

2013-12-13

5474 XVII AmC 2934/10

W przypadku odstąpienia od Umowy przez [...] z przyczyn niezależnych od Przyłączanego Podmiotu (...

2013-12-13

5476 XVII AmC 3242/12

Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podc...