Klauzula niedozwolona 5492 XVII AmC 3358/12

Numer klauzuli:
5492
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2014-01-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Sklepu [..]

Kolejne klauzule

2014-01-08

5491 XVII AmC 3358/12

Właściciel internetowego Sklepu [...] zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regula...

2014-01-08

5493 XVII AmC 8669/12

W przypadku nie wywiązywania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie...