Klauzula niedozwolona 5523 XVII AmC 5586/12

Numer klauzuli:
5523
Data wyroku:
2013-05-13
Data wpisu:
2014-02-04
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem[...] a konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2014-02-04

5522 XVII AmC 10551/12

Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy [...] jest dzień przekazania przesyłki...

2014-02-04

5524 XVII AmC 8323/12

Podmiot prowadzący sklep internetowy [...] pl wskazany w postanowieniach ogólnych zastrzega sobie ...