Klauzula niedozwolona 5527 XVII AmC 11721/12

Numer klauzuli:
5527
Data wyroku:
2013-09-30
Data wpisu:
2014-02-04
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki

Kolejne klauzule

2014-02-04

5526 XVII AmC 4002/12

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca...

2014-02-04

5528 XVII AmC 10636/12

Za chwilę wydania towaru uznaje się jego przekazanie przez Sprzedającego placówce pocztowej...