fb

Klauzula niedozwolona 5558 XVII AmC 5625/11

Numer klauzuli:
5558
Data wyroku:
2012-08-14
Data wpisu:
2014-02-24
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych

Kolejne klauzule

2014-02-24

5557 XVII AmC 5623/11

Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności zwiedzania w programie imprezy, o ile ...

2014-02-27

5559 XVII AmC 10544/12

Zakup w naszym sklepie jest równoznaczny z udzieleniem nam pełnomocnictwa do składanego zamówien...