Klauzula niedozwolona 5571 XVII AmC 3734/11

Numer klauzuli:
5571
Data wyroku:
2012-06-15
Data wpisu:
2014-03-11
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO 5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego określona jest w Tabeli limitów i opłat

Kolejne klauzule

2014-03-11

5570 XVII AmC 3734/11

Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO 12. Wypłata z rachunku głównego nastąpi n...

2014-03-11

5572 XVII AmC 3734/11

Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO 6. Wypłata z rachunku lokacyjnego nastąpi nie pó...