Klauzula niedozwolona 5639 XVII AmC 7690/12

Numer klauzuli:
5639
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-05-12
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu (Faktura vat lub paragon)

Kolejne klauzule

2014-05-12

5638 XVII AmC 7690/12

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z działalnością sklepu jest sąd właści...

2014-05-16

5640 XVII AmC 3878/10

Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od SKLEPU. W razie o...